Sản phẩm

Màng xốp hơi

Màng xốp hơi

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo vải

Băng keo vải

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Màng xốp foam

Màng xốp foam

1.00 out of 5 based on 1 customer rating
Băng keo giấy chịu nhiệt

Băng keo giấy chịu nhiệt

1.00 out of 5 based on 1 customer rating
Túi zipper

Túi zipper

4.00 out of 5 based on 1 customer rating
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Màng PE màng đen

Màng PE màng đen

3.11 out of 5 based on 83 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

1.00 out of 5 based on 1 customer rating
Băng keo đục

Băng keo đục

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.00 out of 5 based on 1 customer rating
Túi nilon có keo nắp

Túi nilon có keo nắp

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo hai mặt

Băng keo hai mặt

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo giấy chịu nhiệt

Băng keo giấy chịu nhiệt

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo vải

Băng keo vải

2.78 out of 5 based on 77 customer ratings
Màng xốp foam

Màng xốp foam

2.50 out of 5 based on 2 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

3.00 out of 5 based on 4 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

2.25 out of 5 based on 4 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.75 out of 5 based on 4 customer ratings
Màng xốp hơi

Màng xốp hơi

3.00 out of 5 based on 3 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.50 out of 5 based on 4 customer ratings
Màng quấn Pallet đen

Màng quấn Pallet đen

3.00 out of 5 based on 18 customer ratings
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

2.88 out of 5 based on 16 customer ratings
Băng keo Simili

Băng keo Simili

3.24 out of 5 based on 17 customer ratings
Túi hút chân không thực phẩm

Túi hút chân không thực phẩm

2.69 out of 5 based on 16 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.65 out of 5 based on 17 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

3.00 out of 5 based on 593 customer ratings
Túi nilon HDPE

Túi nilon HDPE

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

3.75 out of 5 based on 4 customer ratings
Dây Đai PET

Dây Đai PET

2.71 out of 5 based on 21 customer ratings
Màng xốp hơi

Màng xốp hơi

2.75 out of 5 based on 4 customer ratings
Băng keo hai mặt mút xốp

Băng keo hai mặt mút xốp

2.67 out of 5 based on 6 customer ratings
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

2.39 out of 5 based on 18 customer ratings
Màng PE đen quấn pallet

Màng PE đen quấn pallet

2.75 out of 5 based on 4 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

3.18 out of 5 based on 144 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.63 out of 5 based on 16 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

2.25 out of 5 based on 4 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

3.75 out of 5 based on 4 customer ratings
Túi PP

Túi PP

3.06 out of 5 based on 16 customer ratings
Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

2.67 out of 5 based on 3 customer ratings
Màng PE

Màng PE

3.25 out of 5 based on 4 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.21 out of 5 based on 14 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

3.06 out of 5 based on 16 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

3.00 out of 5 based on 12 customer ratings
Túi nilon PE

Túi nilon PE

2.59 out of 5 based on 192 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.61 out of 5 based on 152 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.45 out of 5 based on 149 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.76 out of 5 based on 29 customer ratings
Màng quấn pallet đen

Màng quấn pallet đen

2.62 out of 5 based on 45 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

3.50 out of 5 based on 2 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

2.98 out of 5 based on 1481 customer ratings

Sản Phẩm Khuyến Mãi - giảm giá

Băng keo đục

Băng keo đục

2.46 out of 5 based on 234 customer ratings
Túi PE

Túi PE

2.54 out of 5 based on 986 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

3.00 out of 5 based on 3 customer ratings
Màng Pe Đen

Màng Pe Đen

2.93 out of 5 based on 3998 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.93 out of 5 based on 28 customer ratings
Màng PE

Màng PE

3.02 out of 5 based on 4796 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

3.02 out of 5 based on 4962 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

3.07 out of 5 based on 15 customer ratings
Túi OPP

Túi OPP

2.88 out of 5 based on 139 customer ratings