Sản phẩm

Dây đai PP

Dây đai PP

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo Simili

Băng keo Simili

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Túi zipper

Túi zipper

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Túi nilon HĐPE

Túi nilon HĐPE

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo màu OPP

Băng keo màu OPP

2.50 out of 5 based on 2 customer ratings
Màng PE đen

Màng PE đen

2.50 out of 5 based on 2 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

1.00 out of 5 based on 1 customer rating
Dây đai PP

Dây đai PP

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

2.81 out of 5 based on 52 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.87 out of 5 based on 104 customer ratings
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

1.00 out of 5 based on 2 customer ratings
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

2.00 out of 5 based on 1 customer rating
Túi nilon có nắp keo

Túi nilon có nắp keo

2.00 out of 5 based on 2 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

3.50 out of 5 based on 2 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

3.16 out of 5 based on 32 customer ratings
Băng ke trong

Băng ke trong

2.50 out of 5 based on 2 customer ratings
Băng keo 2 mặt trắng nước

Băng keo 2 mặt trắng nước

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Dây đai PET

Dây đai PET

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo simili

Băng keo simili

3.22 out of 5 based on 41 customer ratings
Túi Zipper

Túi Zipper

2.84 out of 5 based on 68 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

4.00 out of 5 based on 2 customer ratings
Túi nilon HDPE

Túi nilon HDPE

3.04 out of 5 based on 96 customer ratings
Băng keo màu OPP

Băng keo màu OPP

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Màng PE đen

Màng PE đen

2.97 out of 5 based on 36 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

1.00 out of 5 based on 1 customer rating
Băng keo điện

Băng keo điện

3.50 out of 5 based on 10 customer ratings
Băng keo giấy nâu thấm nước có chỉ

Băng keo giấy nâu thấm nước có chỉ

3.02 out of 5 based on 127 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

3.12 out of 5 based on 34 customer ratings
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

3.03 out of 5 based on 174 customer ratings
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

2.95 out of 5 based on 134 customer ratings
Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

2.73 out of 5 based on 66 customer ratings
Túi nilon có keo nắp

Túi nilon có keo nắp

2.83 out of 5 based on 265 customer ratings
Túi nilon PE

Túi nilon PE

2.97 out of 5 based on 239 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.79 out of 5 based on 217 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

3.00 out of 5 based on 45 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.72 out of 5 based on 29 customer ratings
Túi hút chân không

Túi hút chân không

2.87 out of 5 based on 15 customer ratings
Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

2.95 out of 5 based on 344 customer ratings
Băng keo simili

Băng keo simili

2.37 out of 5 based on 19 customer ratings
Màng xốp hơi

Màng xốp hơi

2.79 out of 5 based on 266 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

2.87 out of 5 based on 131 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

3.03 out of 5 based on 71 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.33 out of 5 based on 3 customer ratings
Băng keo vải

Băng keo vải

2.50 out of 5 based on 6 customer ratings
Màng xốp foam

Màng xốp foam

2.59 out of 5 based on 34 customer ratings
Băng keo giấy chịu nhiệt

Băng keo giấy chịu nhiệt

2.60 out of 5 based on 5 customer ratings
Túi zipper

Túi zipper

2.86 out of 5 based on 7 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

2.99 out of 5 based on 157 customer ratings
Màng PE màng đen

Màng PE màng đen

2.72 out of 5 based on 379 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

3.05 out of 5 based on 38 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

4.00 out of 5 based on 1 customer rating
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

2.60 out of 5 based on 5 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.25 out of 5 based on 8 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

2.97 out of 5 based on 105 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.93 out of 5 based on 27 customer ratings
Túi nilon có keo nắp

Túi nilon có keo nắp

3.25 out of 5 based on 4 customer ratings

Sản Phẩm Khuyến Mãi - giảm giá

Băng keo đục

Băng keo đục

2.53 out of 5 based on 413 customer ratings
Túi PE

Túi PE

2.57 out of 5 based on 1096 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.82 out of 5 based on 22 customer ratings
Màng Pe Đen

Màng Pe Đen

2.93 out of 5 based on 4000 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.93 out of 5 based on 280 customer ratings
Màng PE

Màng PE

3.02 out of 5 based on 5156 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

3.01 out of 5 based on 5606 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.69 out of 5 based on 110 customer ratings
Túi OPP

Túi OPP

2.84 out of 5 based on 216 customer ratings