Sản phẩm

Băng keo trong

Băng keo trong

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo simili

Băng keo simili

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Túi zipper

Túi zipper

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo mút xốp 2 mặt

Băng keo mút xốp 2 mặt

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Túi hút chân không

Túi hút chân không

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Túi nilon PE

Túi nilon PE

0 out of 5 based on 0 customer ratings
OPP màu

OPP màu

2.88 out of 5 based on 73 customer ratings
Màng PE đen

Màng PE đen

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

2.55 out of 5 based on 38 customer ratings
Màng PE quấn pallet

Màng PE quấn pallet

2.35 out of 5 based on 34 customer ratings
Túi nilon có keo nắp

Túi nilon có keo nắp

2.68 out of 5 based on 41 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.62 out of 5 based on 50 customer ratings

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.81 out of 5 based on 37 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

2.55 out of 5 based on 51 customer ratings
Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

2.82 out of 5 based on 51 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

2.87 out of 5 based on 53 customer ratings
Băng keo Simili

Băng keo Simili

3.01 out of 5 based on 432 customer ratings
Túi zipper

Túi zipper

2.57 out of 5 based on 51 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

2.76 out of 5 based on 37 customer ratings
Túi nilon HDPE

Túi nilon HDPE

2.76 out of 5 based on 71 customer ratings
Băng keo màu OPP

Băng keo màu OPP

2.91 out of 5 based on 69 customer ratings
Màng PE đen

Màng PE đen

2.61 out of 5 based on 88 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.64 out of 5 based on 86 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

2.00 out of 5 based on 2 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

2.97 out of 5 based on 167 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.83 out of 5 based on 435 customer ratings
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

2.43 out of 5 based on 53 customer ratings
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

2.79 out of 5 based on 33 customer ratings
Túi nilon có nắp keo

Túi nilon có nắp keo

2.40 out of 5 based on 57 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.94 out of 5 based on 563 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.70 out of 5 based on 64 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.70 out of 5 based on 267 customer ratings
Băng ke trong

Băng ke trong

2.49 out of 5 based on 77 customer ratings
Băng keo 2 mặt trắng nước

Băng keo 2 mặt trắng nước

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Dây đai PET

Dây đai PET

2.82 out of 5 based on 34 customer ratings
Băng keo simili

Băng keo simili

2.96 out of 5 based on 93 customer ratings
Túi Zipper

Túi Zipper

2.76 out of 5 based on 149 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

2.67 out of 5 based on 69 customer ratings
Túi nilon HDPE

Túi nilon HDPE

2.93 out of 5 based on 318 customer ratings
Băng keo màu OPP

Băng keo màu OPP

2.39 out of 5 based on 33 customer ratings
Màng PE đen

Màng PE đen

2.93 out of 5 based on 120 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.53 out of 5 based on 34 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

3.02 out of 5 based on 60 customer ratings
Băng keo giấy nâu thấm nước có chỉ

Băng keo giấy nâu thấm nước có chỉ

2.88 out of 5 based on 282 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.69 out of 5 based on 80 customer ratings
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

3.06 out of 5 based on 249 customer ratings
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

2.86 out of 5 based on 229 customer ratings
Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

2.89 out of 5 based on 134 customer ratings
Túi nilon có keo nắp

Túi nilon có keo nắp

2.77 out of 5 based on 398 customer ratings
Túi nilon PE

Túi nilon PE

2.93 out of 5 based on 1036 customer ratings

Sản Phẩm Khuyến Mãi - giảm giá

Băng keo đục

Băng keo đục

2.48 out of 5 based on 795 customer ratings
Túi PE

Túi PE

2.57 out of 5 based on 1374 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.64 out of 5 based on 148 customer ratings
Màng Pe Đen

Màng Pe Đen

2.92 out of 5 based on 4207 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.96 out of 5 based on 706 customer ratings
Màng PE

Màng PE

3.00 out of 5 based on 5942 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

3.01 out of 5 based on 6471 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.59 out of 5 based on 1197 customer ratings
Túi OPP

Túi OPP

2.66 out of 5 based on 420 customer ratings