Sản phẩm

Dây đai PP

Dây đai PP

2.59 out of 5 based on 123 customer ratings
Băng keo Simili

Băng keo Simili

2.98 out of 5 based on 480 customer ratings
Túi zipper

Túi zipper

2.53 out of 5 based on 121 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

2.59 out of 5 based on 92 customer ratings
Túi nilon HDPE

Túi nilon HDPE

2.62 out of 5 based on 143 customer ratings
Băng keo màu OPP

Băng keo màu OPP

2.75 out of 5 based on 134 customer ratings
Màng PE đen

Màng PE đen

2.61 out of 5 based on 361 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.57 out of 5 based on 793 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

1.75 out of 5 based on 4 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

3.00 out of 5 based on 228 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.65 out of 5 based on 953 customer ratings
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

2.53 out of 5 based on 119 customer ratings
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

2.89 out of 5 based on 64 customer ratings
Túi nilon có nắp keo

Túi nilon có nắp keo

2.40 out of 5 based on 123 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.93 out of 5 based on 609 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.73 out of 5 based on 140 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.61 out of 5 based on 894 customer ratings
Băng ke trong

Băng ke trong

2.58 out of 5 based on 506 customer ratings
Băng keo 2 mặt trắng nước

Băng keo 2 mặt trắng nước

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Dây đai PET

Dây đai PET

2.53 out of 5 based on 97 customer ratings
Băng keo simili

Băng keo simili

2.92 out of 5 based on 136 customer ratings
Túi Zipper

Túi Zipper

2.72 out of 5 based on 217 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

2.71 out of 5 based on 154 customer ratings
Túi nilon HDPE

Túi nilon HDPE

2.68 out of 5 based on 914 customer ratings
Băng keo màu OPP

Băng keo màu OPP

2.43 out of 5 based on 72 customer ratings
Màng PE đen

Màng PE đen

2.78 out of 5 based on 196 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.47 out of 5 based on 75 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

2.81 out of 5 based on 97 customer ratings
Băng keo giấy nâu thấm nước có chỉ

Băng keo giấy nâu thấm nước có chỉ

2.56 out of 5 based on 1104 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.63 out of 5 based on 135 customer ratings
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

2.98 out of 5 based on 305 customer ratings
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

2.65 out of 5 based on 717 customer ratings
Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

2.73 out of 5 based on 197 customer ratings
Túi nilon có keo nắp

Túi nilon có keo nắp

2.65 out of 5 based on 1002 customer ratings
Túi nilon PE

Túi nilon PE

2.84 out of 5 based on 2370 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.57 out of 5 based on 1190 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

2.77 out of 5 based on 208 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.68 out of 5 based on 161 customer ratings
Túi hút chân không

Túi hút chân không

2.88 out of 5 based on 180 customer ratings
Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

2.97 out of 5 based on 3896 customer ratings
Băng keo simili

Băng keo simili

2.52 out of 5 based on 174 customer ratings
Màng xốp hơi

Màng xốp hơi

2.56 out of 5 based on 1623 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

2.60 out of 5 based on 1112 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

2.83 out of 5 based on 195 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.61 out of 5 based on 136 customer ratings
Băng keo vải

Băng keo vải

2.60 out of 5 based on 146 customer ratings
Màng xốp foam

Màng xốp foam

2.61 out of 5 based on 360 customer ratings
Băng keo giấy chịu nhiệt

Băng keo giấy chịu nhiệt

3.11 out of 5 based on 70 customer ratings
Túi zipper

Túi zipper

2.54 out of 5 based on 260 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

2.70 out of 5 based on 401 customer ratings
Màng PE màng đen

Màng PE màng đen

2.57 out of 5 based on 2697 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.69 out of 5 based on 196 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.68 out of 5 based on 150 customer ratings
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

2.82 out of 5 based on 124 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.56 out of 5 based on 152 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

2.71 out of 5 based on 840 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.47 out of 5 based on 264 customer ratings
Túi nilon có keo nắp

Túi nilon có keo nắp

2.70 out of 5 based on 162 customer ratings

Sản Phẩm Khuyến Mãi - giảm giá

Băng keo đục

Băng keo đục

2.50 out of 5 based on 3615 customer ratings
Túi PE

Túi PE

2.57 out of 5 based on 1715 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.68 out of 5 based on 362 customer ratings
Màng Pe Đen

Màng Pe Đen

2.88 out of 5 based on 4658 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.64 out of 5 based on 2954 customer ratings
Màng PE

Màng PE

2.96 out of 5 based on 6666 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.99 out of 5 based on 7030 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.56 out of 5 based on 2543 customer ratings
Túi OPP

Túi OPP

2.56 out of 5 based on 1569 customer ratings