Sản phẩm

Băng keo hai mặt

Băng keo hai mặt

2.56 out of 5 based on 836 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.61 out of 5 based on 262 customer ratings
Băng keo giấy chịu nhiệt

Băng keo giấy chịu nhiệt

2.49 out of 5 based on 117 customer ratings
Băng keo vải

Băng keo vải

2.68 out of 5 based on 316 customer ratings
Màng xốp foam

Màng xốp foam

3.29 out of 5 based on 14 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.66 out of 5 based on 304 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

2.84 out of 5 based on 174 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

2.52 out of 5 based on 392 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.59 out of 5 based on 312 customer ratings
Màng xốp hơi

Màng xốp hơi

2.50 out of 5 based on 1675 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.78 out of 5 based on 254 customer ratings
Màng quấn Pallet đen

Màng quấn Pallet đen

2.58 out of 5 based on 931 customer ratings
Màng PE quấn Pallet

Màng PE quấn Pallet

2.55 out of 5 based on 331 customer ratings
Băng keo Simili

Băng keo Simili

2.52 out of 5 based on 969 customer ratings
Túi hút chân không thực phẩm

Túi hút chân không thực phẩm

2.49 out of 5 based on 2261 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.79 out of 5 based on 1461 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

2.98 out of 5 based on 4386 customer ratings
Túi nilon HDPE

Túi nilon HDPE

2.62 out of 5 based on 144 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.73 out of 5 based on 552 customer ratings
Dây Đai PET

Dây Đai PET

2.53 out of 5 based on 1030 customer ratings
Màng xốp hơi

Màng xốp hơi

2.49 out of 5 based on 770 customer ratings
Băng keo hai mặt mút xốp

Băng keo hai mặt mút xốp

2.75 out of 5 based on 211 customer ratings
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

2.66 out of 5 based on 94 customer ratings
Màng PE đen quấn pallet

Màng PE đen quấn pallet

2.42 out of 5 based on 543 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

2.68 out of 5 based on 1053 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.86 out of 5 based on 2391 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

2.64 out of 5 based on 408 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.74 out of 5 based on 195 customer ratings
Túi PP

Túi PP

2.56 out of 5 based on 370 customer ratings
Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

2.96 out of 5 based on 168 customer ratings
Màng PE

Màng PE

2.55 out of 5 based on 209 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

3.00 out of 5 based on 49 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.68 out of 5 based on 275 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

2.94 out of 5 based on 153 customer ratings
Túi nilon PE

Túi nilon PE

2.57 out of 5 based on 2518 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.56 out of 5 based on 2156 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

2.56 out of 5 based on 1095 customer ratings
Băng keo đục

Băng keo đục

2.68 out of 5 based on 323 customer ratings
Màng quấn pallet đen

Màng quấn pallet đen

2.52 out of 5 based on 1101 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

2.67 out of 5 based on 207 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

3.01 out of 5 based on 3387 customer ratings
Dây đai PP

Dây đai PP

2.51 out of 5 based on 2278 customer ratings
Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

2.53 out of 5 based on 1369 customer ratings
Túi hút chân không thực phẩm

Túi hút chân không thực phẩm

2.56 out of 5 based on 85 customer ratings
Màng quấn pallet

Màng quấn pallet

2.54 out of 5 based on 480 customer ratings
Túi nilon HDPE

Túi nilon HDPE

2.49 out of 5 based on 1306 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.90 out of 5 based on 100 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

2.51 out of 5 based on 2054 customer ratings
Túi zipper

Túi zipper

2.48 out of 5 based on 1445 customer ratings
Màng xốp hơi

Màng xốp hơi

2.81 out of 5 based on 128 customer ratings
Băng keo simili

Băng keo simili

2.56 out of 5 based on 677 customer ratings
Túi PE-PP có nắp keo

Túi PE-PP có nắp keo

2.50 out of 5 based on 2182 customer ratings
Băng keo mút xốp

Băng keo mút xốp

2.57 out of 5 based on 2166 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.55 out of 5 based on 1311 customer ratings
Màng bọc hàng (màng PE) khổ nhỏ

Màng bọc hàng (màng PE) khổ nhỏ

2.56 out of 5 based on 1473 customer ratings
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

2.46 out of 5 based on 1657 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.94 out of 5 based on 7916 customer ratings

Sản Phẩm Khuyến Mãi - giảm giá

Băng keo đục

Băng keo đục

2.50 out of 5 based on 3615 customer ratings
Túi PE

Túi PE

2.57 out of 5 based on 1715 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.68 out of 5 based on 362 customer ratings
Màng Pe Đen

Màng Pe Đen

2.88 out of 5 based on 4658 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

2.64 out of 5 based on 2954 customer ratings
Màng PE

Màng PE

2.96 out of 5 based on 6667 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.99 out of 5 based on 7030 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.56 out of 5 based on 2544 customer ratings
Túi OPP

Túi OPP

2.56 out of 5 based on 1569 customer ratings