Sản phẩm

Túi PE – PP có keo nắp

Túi PE – PP có keo nắp

2.00 out of 5 based on 1 customer rating
Túi nilon đục lỗ

Túi nilon đục lỗ

2.58 out of 5 based on 59 customer ratings
Băng keo vải màu

Băng keo vải màu

3.20 out of 5 based on 20 customer ratings
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

3.08 out of 5 based on 102 customer ratings
Màng quấn pallet đen

Màng quấn pallet đen

2.00 out of 5 based on 1 customer rating
Mút xốp PE Foam

Mút xốp PE Foam

2.94 out of 5 based on 71 customer ratings
Túi nilon PP

Túi nilon PP

2.65 out of 5 based on 88 customer ratings
Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

2.61 out of 5 based on 83 customer ratings
Băng keo giấy nâu

Băng keo giấy nâu

2.95 out of 5 based on 38 customer ratings
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

3.56 out of 5 based on 18 customer ratings
Băng keo giấy

Băng keo giấy

3.21 out of 5 based on 34 customer ratings
Băng keo điện

Băng keo điện

2.53 out of 5 based on 55 customer ratings
Băng keo trong

Băng keo trong

2.48 out of 5 based on 153 customer ratings
Băng keo giấy màu

Băng keo giấy màu

4.00 out of 5 based on 1 customer rating
Màng PE màu đen

Màng PE màu đen

3.00 out of 5 based on 1 customer rating
Túi nilon PE PP các loại

Túi nilon PE PP các loại

2.93 out of 5 based on 693 customer ratings
Túi nilon Zipper

Túi nilon Zipper

3.63 out of 5 based on 16 customer ratings
Băng keo 2 mặt mút xốp

Băng keo 2 mặt mút xốp

3.00 out of 5 based on 17 customer ratings
Túi Nilon PE trong

Túi Nilon PE trong

2.94 out of 5 based on 17 customer ratings
Giá: 0934.213.913
Màng quấn pallet

Màng quấn pallet

3.10 out of 5 based on 20 customer ratings
Băng keo đục 25%

Băng keo đục

2.42 out of 5 based on 202 customer ratings
8.500  6.400 
Màng bọc hàng (màng PE) khổ nhỏ

Màng bọc hàng (màng PE) khổ nhỏ

2.33 out of 5 based on 3 customer ratings
Giá: 0934.213.913
Dây đai PP

Dây đai PP

2.96 out of 5 based on 56 customer ratings
Màng xốp hơi

Màng xốp hơi

2.75 out of 5 based on 4 customer ratings
Giá: 0934.213.913
Băng keo VPP 11%

Băng keo VPP

3.26 out of 5 based on 19 customer ratings
14.000  12.500 
Túi PE 12%

Túi PE

2.55 out of 5 based on 950 customer ratings
42.000  37.000 
Túi Nilon PP

Túi Nilon PP

2.56 out of 5 based on 135 customer ratings
Dây đai PET

Dây đai PET

2.42 out of 5 based on 74 customer ratings
Giá: 0934.213.913
Túi hút chân không thực phẩm

Túi hút chân không thực phẩm

2.89 out of 5 based on 18 customer ratings
Giá: 0934.213.913
Băng keo giấy nâu 16%

Băng keo giấy nâu

1.00 out of 5 based on 1 customer rating
28.000  23.500 
Màng Pe Đen 8%

Màng Pe Đen

2.93 out of 5 based on 3998 customer ratings
110.000  101.500 
PE CUỘN QUẤN HÀNG HÓA 23%

PE CUỘN QUẤN HÀNG HÓA

2.92 out of 5 based on 3868 customer ratings
40  31 
Băng keo giấy màu 24%

Băng keo giấy màu

3.00 out of 5 based on 16 customer ratings
9.900  7.500 
Màng PE màu đen 9%

Màng PE màu đen

3.07 out of 5 based on 29 customer ratings
105.000  95.700 
Màng PE 12%

Màng PE

3.02 out of 5 based on 4722 customer ratings
102.000  89.500 
Màng nilon PE khổ lớn

Màng nilon PE khổ lớn

2.98 out of 5 based on 5345 customer ratings
Màng PE bọc hàng 6%

Màng PE bọc hàng

3.00 out of 5 based on 1 customer rating
81.900  77.300 
Băng keo simili

Băng keo simili

2.98 out of 5 based on 5141 customer ratings
Túi nilon đục lỗ

Túi nilon đục lỗ

2.99 out of 5 based on 4019 customer ratings
Băng Keo Trong 17%

Băng Keo Trong

2.98 out of 5 based on 5407 customer ratings
9.000  7.500 
Băng keo giấy nhăn 18%

Băng keo giấy nhăn

3.02 out of 5 based on 4824 customer ratings
8.500  7.000 
Màng xốp Foam

Màng xốp Foam

2.00 out of 5 based on 1 customer rating
màng quấn pallet 3%

màng quấn pallet

2.67 out of 5 based on 18 customer ratings
65.000  63.000 
Băng keo màu OPP 9%

Băng keo màu OPP

3.04 out of 5 based on 3864 customer ratings
5.600  5.100 
Băng keo dán nền 18%

Băng keo dán nền

3.00 out of 5 based on 4 customer ratings
33.000  27.000 
Màng PE quấn pallet 4%

Màng PE quấn pallet

2.00 out of 5 based on 1 customer rating
85.000  82.000 
Túi OPP 2%

Túi OPP

2.88 out of 5 based on 121 customer ratings
56.000  55.000 
Băng keo vàng chanh 4%

Băng keo vàng chanh

2.33 out of 5 based on 132 customer ratings
5.300  5.100 
dây đai PET 4%

dây đai PET

2.67 out of 5 based on 58 customer ratings
27.000  26.000 
Màng PE màu đen

Màng PE màu đen

3.00 out of 5 based on 18 customer ratings
Giá: 0934.213.913
Túi PE-PP có nắp băng keo 8%

Túi PE-PP có nắp băng keo

3.03 out of 5 based on 37 customer ratings
39.000  36.000 
Túi Zipper

Túi Zipper

2.61 out of 5 based on 103 customer ratings
Giá: 0934.213.913
Băng keo điện 14%

Băng keo điện

2.35 out of 5 based on 208 customer ratings
40.000  34.500 
Băng keo trong 40%

Băng keo trong

3.45 out of 5 based on 20 customer ratings
10.000  6.000 
Băng keo giấy nhăn

Băng keo giấy nhăn

2.78 out of 5 based on 54 customer ratings
PE KHỔ LỚN

PE KHỔ LỚN

2.80 out of 5 based on 92 customer ratings
túi hút chân không thực phẩm

túi hút chân không thực phẩm

1.00 out of 5 based on 1 customer rating
Túi PE công nghiệp

Túi PE công nghiệp

4.00 out of 5 based on 1 customer rating
Giá: 0934.213.913
Dây đai nhựa PP

Dây đai nhựa PP

3.05 out of 5 based on 19 customer ratings
Giá: 0934.213.913
Túi nilon

Túi nilon

2.65 out of 5 based on 100 customer ratings

Sản Phẩm Khuyến Mãi - giảm giá

Băng keo đục 25%

Băng keo đục

2.42 out of 5 based on 202 customer ratings
8.500  6.400 
Túi PE 12%

Túi PE

2.55 out of 5 based on 950 customer ratings
42.000  37.000 
Băng keo giấy nâu 16%

Băng keo giấy nâu

1.00 out of 5 based on 1 customer rating
28.000  23.500 
Màng Pe Đen 8%

Màng Pe Đen

2.93 out of 5 based on 3998 customer ratings
110.000  101.500 
Băng keo giấy màu 24%

Băng keo giấy màu

3.00 out of 5 based on 16 customer ratings
9.900  7.500 
Màng PE 12%

Màng PE

3.02 out of 5 based on 4722 customer ratings
102.000  89.500 
Băng keo giấy nhăn 18%

Băng keo giấy nhăn

3.02 out of 5 based on 4824 customer ratings
8.500  7.000 
Băng keo dán nền 18%

Băng keo dán nền

3.00 out of 5 based on 4 customer ratings
33.000  27.000 
Túi OPP 2%

Túi OPP

2.88 out of 5 based on 121 customer ratings
56.000  55.000